RSS

CONTOH WORO – WORO

03 Sep

 

KAMUS BAHASA JAWA

 1. ancas                   = tujuan
 2. dhingklik              = blabag persegi nganggo sikil
 3. mukti                   = jenggot
 4. subasita               = tata kramaning pasrawungan
 5. bawana               = jagad, lemah kang jembar
 6. nindita                 =  tanpa cacad linuwih
 7. nitis                     = manjalma , rumasuk
 8. prasaja                = sederhana
 9. runtik                   = serik, nepsu
 10. bengawan            = kali gedhe
 11. biwarakake         = aweh kabar utawa warta
 12. samekta              = siyaga , cumepak
 13. tamtama              = pilihan
 14. widya                  = ilmu , kawruh sawijining bab

PENGERTIAN WORO – WORO LAN CONTOH WORO – WORO dalam bahasa JAWA

 • woro – woro duweni teges winongko sarana angkeh sawijine pawarta marang wong liya, kang wujude bisa lumantar tulis punapa dene apa dene lisan. wara – wara iku sejatine minangka kabar kang ancase supaya dimangerteni wong liya. supaya woro – woro dimangerteni wong liya biasane wara – wara kanthi sarana kayata medhia cetak, elektronok, utawa lisan. 
 • jenis jenise woro – woro dadi 10 yaiku, woro- woro peraturan/laporan, woro-woro peratelan, woro-woro iber-iber/plakat lebaran, woro-woro sedarhan, kaya serat ulem lan undangan. woro-woro abem trampil, woro-woro pateribaya / sayembara, woro-woro layu/ keseripahan, woro-woro sandi/hiburan, woro-woro komersial lan woro-woro tanggap warso.
 • pariworo sing becik iku kudu ana perangani pun kayata:  
 1. irah – irahan
 2. pambuka
 3. isi
 4. panutup/ panyuwon
 5. papan lan titimangsa
 6. kaperenah / sing ngabari

WORO – WORO

      Katujukake marang sedoyo Warga ing Desa Jonggolsari ,  Kecamatan Leksono.

Gegayutan kalian Pengetan Dinten Kamerdikan lan Ambal Warsa RI ingkang kapeng 67 tahun.                   

Badhe ngawontenaken maneka warna kagiatan inggih menika: 

 • ·        Lomba kebersihan lingkungan  antar DUKUH se-jonggolsari,                                 Hadiah : JUARA 1. Hadiah 1 ekor sapi, tropi lan arto pembinaan.                 
 • ·        Lomba kesenian tradisional Antar Dukuh se-jonggolsari, kangge Bapak – Bapak lan Ibu – Ibu
 • ·        Lomba dramben kangge Adhik – Adhik Pemuda lan Pemudi antar dukuh,

Lomba badhe katindakaken :

Dinten , tanggal              : Minggu, 26 Agustus 2012

Wanci                            : 09.00 – 15.00

Mapan                          :Alun – alun Jonggolsari

 

Mekaten menggah Wara – wara saking Panitia Lomba Kamerdikan . Mugi – mugi kawigatosan dumateng sedaya Warga Jonggolsari kecamatan Leksono.                   Nuwun.

 

Kepatihan, 10 Agustus 2012

          Ketua Karang Taruna                                                        Panitia

                                                                                                                                                     

    TINGKY WINGKY                                                                           RAMDANI           

Ketua RW

 

ONGKY

WORO – WORO

 

kanggo mahargya ambal warsa SMA MA’ARIF Leksono sing kaping 10, OSIS SMA leksono bakal ngadakake Stady Tour wonten WBL bahari Lamongan jawa timur. awit saka iku, kanggo para siswa sing minat  bisa ndhere, kagiatan dilaksana kake:

         dina              : minggu

         tanggal          : 25 – 26 februari 2011

         papan           : aula sekolah

         wektu           : 17.00

         seragam        : putih abu abu

 

Matur nuwun awit kawigatene, sing maca wara – wara iki bisa ngumumake ing kelase.mekaten wara – wara saking PEMBINA lan OSIS. matur nuwun kabeh kawigatene lan pambiyantune.

 

leksono, 19 februari 2011

pembina OSIS

TTD

 

 

WORO – WORO

 

Gegayutan karo dina ambal warsa ku ing taun iki, aku ngarep-arep supaya kanca – kanca teka ana umah, sesuk :

         dina       : kemis,

         tanggal   : 25 februari 2012

         papan    : RM.mister goren

         jam        : 19.00

banget anggonku nganti- anti kanggo meriahake. matur nuwun

 

kanca mu

 

ongky

About these ads
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: